Công tắc tơ 3RT2023-1AK60, AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V, 3 cực, 110 V AC, 50 Hz / 120 V, 60 Hz, tiếp điểm phụ: 1 NO + 1 NC, vít thiết bị đầu cuối, kích thước: S0 (3RT2023-1AK60) Products
Item is out of stock
Name Công tắc tơ 3RT2023-1AK60, AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V, 3 cực, 110 V AC, 50 Hz / 120 V, 60 Hz, tiếp điểm phụ: 1 NO + 1 NC, vít thiết bị đầu cuối, kích thước: S0
Code 3RT2023-1AK60
Type Standard
Brand Siemens
Category Khởi động từ
Price 432,000đ
Tax Rate VAT 10%
Tax Method Inclusive
Unit Cái (Cái)
In Stock No
Product Details
3RT2023-1AK60 power contactor, AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V, 3-pole, 110 V AC, 50 Hz / 120 V, 60 Hz, auxiliary contacts: 1 NO + 1 NC, screw terminal, size: S0