cookie

Chính sách cookie

Cookie là gì và cookie hoạt động như thế nào?

Cookie là các tập tin văn bản chứa một lượng thông tin nhỏ được tải xuống thiết bị của bạn khi bạn truy cập Website của chúng tôi. Cookie được sử dụng để giúp việc điều hướng trang web hiệu quả hơn, ghi nhớ những tuỳ chỉnh của bạn và cải thiện trải nghiệm người dùng. Cookie cũng có thể đảm bảo nội dung quảng cáo mà bạn nhìn thấy trên mạng liên quan nhiều hơn đến bạn và các sở thích của bạn.

Tùy thuộc vào mục đích, chúng tôi có thể sử dụng các loại cookie sau:

  • Cookie phiên – những cookie này chỉ xuất hiện trong phiên duyệt web hiện tại và sẽ hết hạn sau một khoảng thời gian ngắn. Sau khi bạn đóng trình duyệt, tất cả các cookie phiên sẽ được xoá.
  • Cookie lâu dài – những cookie này sẽ tồn tại trên thiết bị của người sử dụng trong một khoảng thời gian đã định sẵn trong cookie.
  • Cookie bên thứ ba – những cookie này do các bên thứ ba đã được chấp thuận sử dụng.

Website của chúng tôi có thể sử dụng các cookie sau:

Loại 1: Cookie tối cần thiết

Đây là những cookie tối cần thiết cho hoạt động Website của chúng tôi và được sử dụng ngay khi bạn truy cập vào Website của chúng tôi. Website của chúng tôi sẽ không hoạt động bình thường nếu không có những cookie này. Bạn không thể tắt những cookie này trong hệ thống của chúng tôi và những cookie này cũng không lưu trữ bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào. Những cookie này cho phép Website của chúng tôi thực hiện các tác vụ như lưu thông tin giỏ hàng của bạn trong quá trình mua sắm hoặc đảm bảo rằng nội dung khu vực (đã được dịch) sẽ hiển thị khi cần thiết. Nếu bạn sửa đổi trình duyệt của mình để chặn tất cả cookie, chúng tôi sẽ không thể bảo đảm rằng Website của chúng tôi sẽ hoạt động đúng khi bạn truy cập.

Loại 2: Cookie hiệu năng

Những cookie này thu thập các thông tin phân tích về cách thức khách truy cập sử dụng Website của chúng tôi (như khách truy cập ghé thăm trang nào thường xuyên nhất, liên kết điều hướng nào được sử dụng và có bao nhiêu khách truy cập đến trang web của chúng tôi, v.v.). Toàn bộ thông tin thu thập đều ở dạng tổng hợp và, do đó, được ẩn danh.

Các cookie hiệu năng sử dụng trên Website của chúng tôi có thể được các bên thứ ba quản lý. Tuy nhiên, chúng tôi không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng những cookie này cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài những mục đích đã liệt kê ở trên.

Loại 3: Cookie chức năng

Những cookie này cho phép Website của chúng tôi ghi nhớ các lựa chọn của bạn (như ngôn ngữ hoặc khu vực bạn đang sống, v.v.) và được sử dụng để mang đến một trải nghiệm web nâng cao. Toàn bộ thông tin thu thập đều ở dạng tổng hợp và, do đó, được ẩn danh. Thông tin này giúp chúng tôi liên tục cải thiện chất lượng Website của mình.

Loại 4: Cookie hướng đối tượng và quảng cáo

Những cookie này thường được sử dụng cho các mục đích tiếp thị để mang đến cho khách truy cập nhiều thông tin liên quan hơn. Những cookie này được sử dụng để hạn chế số lần bạn nhìn thấy một nội dung quảng cáo cũng như giúp đo lường chính xác tính hiệu quả của một chiến dịch quảng cáo. Những cookie này thường do chúng tôi hoặc các mạng lưới quảng cáo bên thứ ba được chúng tôi cho phép đặt lên. Những cookie này được sử dụng để ghi nhớ rằng bạn đã truy cập Website của chúng tôi. Những thông tin được thu thập qua vị trí đặt cookie này được chia sẻ với các tổ chức bên thứ ba khác như các công ty quảng cáo, họ có thể sử dụng những thông tin này để cung cấp các nội dung quảng cáo và/hoặc nội dung hướng đối tượng cho bạn trên các trang web khác. Thông thường, cookie hướng đối tượng hay quảng cáo sẽ được liên kết với chức năng của trang do tổ chức khác cung cấp.

Nếu bạn đã thể hiện sự quan tâm đến việc nhận thông tin từ chúng tôi về các sản phẩm và hoặc dịch vụ của công ty, chúng tôi có thể sử dụng một cookie hướng đối tượng để hiểu rõ hơn bạn quan tâm đến các sản phẩm và/hoặc dịch vụ nào. Cookie hướng đối tượng này chỉ hoạt động trong thời gian bạn truy cập Website và chỉ thu thập dữ liệu về những sản phẩm nào của chúng tôi mà bạn đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt. Ngoài ra, chúng tôi sẽ không chia sẻ bất kỳ thông tin nào được thu thập qua cookie hướng đối tượng với bất kỳ bên thứ ba nào.

Nếu trước đó bạn chưa đồng ý cho chúng tôi cung cấp cho bạn thông tin về các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi, thì những cookie này sẽ không thu thập thông tin nhận dạng cá nhân của bạn. Nếu không có sự đồng ý như vậy, những cookie này sẽ chỉ thu thập dữ liệu phân tích ẩn danh về các trang bạn đã truy cập trên Website của chúng tôi.

Loại 5: Cookie bên thứ ba

Để mang đến trải nghiệm Website tốt nhất có thể và để hiểu rõ hơn nhu cầu của các khách truy cập, chúng tôi có thể sử dụng các ứng dụng hoặc chức năng được cung cấp bởi các bên thứ ba (như các mạng lưới quảng cáo, nhà cung cấp dịch vụ phân tích lưu lượng web, v.v.). Chức năng này có thể cho phép các bên thứ ba này thiết lập cookie trên hệ thống của bạn, việc này nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Những cookie này có khả năng là các cookie phân tích/theo dõi hiệu năng trang web hoặc cookie hướng đối tượng/quảng cáo. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Cookie bên thứ ba mà chúng tôi sử dụng.

Chúng tôi không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng những cookie này cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài những mục đích đã liệt kê ở trên. Nếu bạn đã đồng ý nhận thông tin về các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi, và đã xem Website sau khi đi theo một liên kết trong một email bạn nhận được từ chúng tôi, thì chúng tôi sẽ sử dụng một cookie bên thứ ba để ghi lại những sản phẩm nào của chúng tôi mà bạn đã đặc biệt quan tâm. Trừ trường hợp cụ thể này, tất cả những thông tin thu thập được đều ở dạng tổng hợp và, do đó, được ẩn danh.

Làm thế nào để cho phép, chặn hoặc xoá cookie?

Nếu bạn không đồng ý với việc sử dụng cookie và công nghệ theo dõi của chúng tôi, bạn có thể kiểm soát việc sử dụng cookie bằng cách chọn không truy cập hoặc sử dụng Website của chúng tôi, hoặc bạn có thể cho phép, chặn hoặc xóa cookie thông qua nhiều cơ chế, bao gồm:

  1. Một số trình duyệt cho phép cookie theo mặc định, nhưng (các) trình duyệt riêng lẻ mà bạn sử dụng có thể được cấu hình để chặn một số hoặc tất cả cookie, hoặc để thông báo với bạn trước khi một cookie được thiết lập trên trình duyệt của bạn. Bạn có thể thay đổi hoặc sửa đổi cài đặt trình duyệt của mình bằng cách truy cập Website của trình duyệt hoặc trong cài đặt của trình duyệt.
  2. Bạn có thể xoá bất kỳ cookie nào đã được cài đặt trong thư mục cookie của trình duyệt của bạn. Bạn nên truy cập trình duyệt riêng lẻ để nắm được cách xóa cookie.

Nếu bạn vô hiệu hoá tất cả cookie, có thể bạn sẽ không tận dụng được hết tất cả các tính năng trên Website của chúng tôi và một số trang web có thể không hoạt động đúng.

Chúng tôi có theo dõi xem người dùng đã mở các email của chúng tôi hay không?

Email do chúng tôi hoặc các đối tác bên thứ ba đáng tin cậy kết hợp với chúng tôi gửi đến, có thể chứa “đồ họa pixel, đèn hiệu web, cookie theo dõi”, như hiển thị trong email, cho chúng tôi biết liệu email của chúng tôi có được mở hay không và xác minh bất kỳ thao tác nhấp chuột nào vào các liên kết hoặc quảng cáo trong email, hoặc nơi bạn đã nhấp vào liên kết trong báo cáo email trên các trang mà bạn đã xem trên Website.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này cho một số mục đích như xác định xem email nào của chúng tôi hấp dẫn hơn đối với người dùng và điều tra xem những người dùng không mở email của chúng tôi có muốn tiếp tục nhận email nữa hay không, v.v. Đồ họa pixel, đèn hiệu web, cookie theo dõi, sẽ được xóa khi bạn xóa email.

Chúng tôi chỉ gửi email cho bạn về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi nếu bạn lựa chọn nhận những thông tin liên lạc đó. Nếu bạn không muốn cho phép chúng tôi theo dõi xem bạn đã mở email của chúng tôi hoặc nhấn vào bất cứ liên kết nào hay chưa, hãy nhấn vào liên kết "unsubscribe" (hủy đăng ký) trong email mà bạn nhận được. Nếu bạn hủy đăng ký, bạn sẽ không nhận được email nữa.

Xin lưu ý rằng bạn không thể bỏ qua một số email quản trị quan trọng đối với hoạt động sử dụng Website của bạn, chẳng hạn như thông tin về các cập nhật đối với Chính sách Quyền riêng tư hoặc Điều khoản sử dụng của chúng tôi, hoặc thư từ liên quan đến các yêu cầu cụ thể mà bạn đã gửi cho chúng tôi.

Nút chia sẻ mạng xã hội

Nếu bạn chia sẻ nội dung của chúng tôi trên các mạng xã hội – chẳng hạn như Facebook – các website của bên thứ ba này có thể đặt cookie trong trình duyệt của bạn. Chúng tôi không kiểm soát việc cài đặt các cookie này, vui lòng kiểm tra các website của bên thứ ba để biết thêm thông tin về cookie của họ và cách quản lý các cookie đó.