Tự Động Hóa PLC Siemens S7-300 S7-400 S7-1200 đến S7-1500

Tối Ưu Hóa Công Nghệ Tự Động Hóa với PLC Siemens: Từ S7-300 đến S7-1500

plc-siemens

PLC Siemens đã trở thành một phần không thể thiếu trong công nghệ tự động hóa công nghiệp, từ S7-300 đến dòng S7-1500 tiên tiến. Siemens PLC không chỉ cải thiện hiệu quả sản xuất mà còn đảm bảo độ tin cậy và linh hoạt trong quy trình làm việc.

Đầu tiên trong dòng sản phẩm nổi tiếng của Siemens là S7-300. Phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, loại PLC này cung cấp một giải pháp linh hoạt và đáng tin cậy với khả năng mở rộng nhằm thích ứng với bất kỳ nhiệm vụ tự động hóa nào. PLC Siemens S7-300 hỗ trợ một loạt các module vào/ra để tạo ra các giải pháp tự động hóa tối ưu.

Bộ lập trình PLC S7-300 - Đa Dụng và Linh Hoạt

bo-dieu-khien-lap-trinh-plc-siemens-simatic-s7-300

Hệ thống mô đun PLC nhỏ cho dải đặc tính làm việc nhỏ đến trung bình
Với phạm vi mô đun có thể mở rộng nên thích nghi tối đa các nhiệm vụ tự động hóa
Sử dụng linh hoạt thông qua việc thực hiện đơn giản cấu trúc phân tán và Mạng lưới đa năng
Vận hành thân thiện người dùng và thiết kế không phức tạp
Có thể mở rộng bài toán khi nhiệm vụ điều khiển tăng lên

CÁC BỘ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM CPUs S7-300:

CPU 312

Nhiều cấp đầu vào trong tất cả các tác vụ của tự động hóa
Phù hợp với các ứng dụng nhỏ với các yêu cầu hiệu suất xử lý trung bình

CPU 314

Phù hợp các nhà máy với yêu cầu phạm vi chương trình trung bình
Khả năng xử lý cao bài toán nhị phân và dấu chấm động

CPU 315-2DP

CPU có bộ nhớ chương trình trung bình đến lớn và số lượng kết cấu sử dụng tùy chọn trong công cụ kỹ thuật SIMATIC
Khả năng xử lý cao bài toán nhị phân và dấu chấm động
Được sử dụng như bộ điều khiển trung tâm trong dây chuyền sản xuất
Kết nối mạng truyền thông PROFIBUS DP Master/Slave
Có khả năng mở rộng vào/ra thông minh
Cấu hình cấu trúc phân tán vào/ra
Chế độ Isochronous trong PROFIBUS

CPU 315-2PN/DP

CPU có bộ nhớ chương trình trung bình đến lớn và số lượng kết cấu sử dụng tùy chọn trong công cụ kỹ thuật SIMATIC
Khả năng xử lý cao bài toán nhị phân và dấu chấm động
Được sử dụng như bộ điều khiển trung tâm trong dây chuyền sản xuất
Có 2 cổng truyền thông PROFINET
Bộ điều khiển PROFINET IO để điều khiển cấu trúc vào ra phân tán trên PROFINET
Thiết bị PROFINET I kết nối với CPU như thiết bị tích hợp PROFINET dư ới một SIMATIC hoặc bộ điều khiển PROFINET IO thuộc bên thứ 3
Bộ phận tự động hóa cơ bản trên PROFINET
PROFINET Proxy là thiết bị thông minh thuộc PFOFIBUS trong thành phần cơ bản của tự động hóa
Tích hợp web sever với các tùy chọn tạo ra các trang web do người dùng xác định
Hỗn hợp giao diện truyền thông MPI và PRIFIBUS DP

CPU317-2DP

CPU có bộ nhớ chương trình trung bình đến lớn và số lượng kết cấu sử dụng tùy chọn trong công cụ kỹ thuật SIMATIC
Phù hợp với nhiệm vụ tự động hóa các ngành công nghiệp như các máy nối tiếp, máy đặc biêt, xây dựng nhà máy
Khả năng xử lý cao bài toán nhị phân và dấu chấm động
Được sử dụng như bộ điều khiển trung tâm trong dây chuyền sản xuất
Có 2 cổng truyền thông PROFINET
Có khả năng mở rộng vào/ra thông minh
Cấu hình cấu trúc phân tán vào/ra
Chế độ Isochronous trong PROFIBUS

CPU 317-2PN/DP

CPU có bộ nhớ chương trình trung bình đến lớn và số lượng kết cấu sử dụng tùy chọn trong công cụ kỹ thuật SIMATIC
Phù hợp với nhiệm vụ tự động hóa các ngành công nghiệp như các máy nối tiếp, máy đặc biêt, xây dựng nhà máy
Khả năng xử lý cao bài toán nhị phân và dấu chấm động
Có 2 cổng truyền thông PROFINET
Bộ điều khiển PROFINET IO để điều khiển cấu trúc vào ra phân tán trên PROFINET
Thiết bị PROFINET I kết nối với CPU như thiết bị tích hợp PROFINET dư ới một SIMATIC hoặc bộ điều khiển PROFINET IO thuộc bên thứ 3
Bộ phận tự động hóa cơ bản trên PROFINET
PROFINET Proxy là thiết bị thông minh thuộc PFOFIBUS trong thành phần cơ bản của tự động hóa
Tích hợp web sever với các tùy chọn tạo ra các trang web do người dùng xác định
Hỗn hợp giao diện truyền thông MPI và PRIFIBUS DP
Chế độ Isochronous trong PROFIBUS

CPU 319-3PN/DP

Tốc độ xử lí câu lệnh của CPU cao, bộ nhớ chương trình rộng, số lượng khung dữ liệu phù hợp với các yêu cầu ứng dụng
Phù hợp với nhiệm vụ tự động hóa các ngành công nghiệp như các máy nối tiếp, máy đặc biêt, xây dựng nhà máy
Được sử dụng như bộ điều khiển trung tâm trong dây chuyền sản xuất
Bộ điều khiển PROFINET IO để điều khiển cấu trúc vào ra phân tán trên PROFINET
Thiết bị PROFINET I kết nối với CPU như thiết bị tích hợp PROFINET dư ới một SIMATIC hoặc bộ điều khiển bất siemens FROFINET I/O
Có 2 cổng truyền thông PROFINET
Chế độ Isochronous trong PROFIBUS
PROFINET Proxy là thiết bị thông minh thuộc PFOFIBUS trong thành phần cơ bản của tự động hóa
Tích hợp web sever với các tùy chọn tạo ra các trang web do người dùng xác định
Tích hợp vào ra phân tán trong bộ phận tự động hóa cơ bản trên PROFIBUS
Hỗ trợ tùy chọn việc sử dụng các công cụ kỹ thuật SIMATIC

CPU 312C

Khối CPU tích hợp vào/ra số
Phù hợp các ứng dụng nhỏ với các yêu cầu tốc độ xử lý cao
Chức năng công nghệ

CPU313C

Khối CPU tích hợp vào/ra số
Phù hợp với nhà máy có yêu cầu tốc độ xử lí cao và thời gian đáp ứng nhanh
Chức năng công nghệ

CPU313C-2PtP

Khối CPU tích hợp vào/ra số cũng như giao diện nối tiếp thứ hai
Phù hợp với nhà máy có yêu cầu tốc độ xử lí cao và thời gian đáp ứng nhanh
Chức năng công nghệ

CPU 313C-2DP

Khối CPU tích hợp vào/ra số và giao diện truyền thông PROFIBUS DP master/slave
Phù hợp với nhà máy có yêu cầu tốc độ xử lí cao và thời gian đáp ứng nhanh
Phù hợp vói nhiệm vụ có chức năng đặc biệt
Kết nối vào ra phân tán
Chức năng công nghệ

CPU 314C-2PtP

Khối CPU tích hợp vào/ra số cũng như giao diện nối tiếp thứ hai
Phù hợp với nhà máy có yêu cầu tốc độ xử lí cao và thời gian đáp ứng nhanh
Chức năng công nghệ

CPU 314C-2DP

Khối CPU tích hợp vào/ra số và giao diện truyền thông PROFIBUS DP master/slave
Phù hợp với nhà máy có yêu cầu tốc độ xử lí cao và thời gian đáp ứng nhanh
Kết nối vào ra phân tán

CPU 314C-2PN/DP

Khối CPU tích hợp vào/ra số, vào ra tương tự và chức năng công nghệ
Tốc độ xử lý cao bài toán nhị phân và dấu chấm động
Kết nối vào ra phân tán thông qua PROFIBUS và PROFINET
Có 2 cổng truyền thông PROFINET
Bộ điều khiển PROFINET IO để điều khiển cấu trúc vào ra phân tán trên PROFINET
Thiết bị PROFINET I kết nối với CPU như thiết bị tích hợp PROFINET dư ới một SIMATIC hoặc bộ điều khiển PROFINET IO thuộc bên thứ 3
Bộ phận tự động hóa cơ bản trên PROFINET
PROFINET Proxy là thiết bị thông minh thuộc PFOFIBUS trong thành phần cơ bản của tự động hóa
Tích hợp web sever với các tùy chọn tạo ra các trang web do người dùng xác định
Chế độ Isochronous trong PROFIBUS

MÔ ĐUN VÀO RA PLC S7-300

Mô đun vào ra Số

Để thích ứng linh hoạt của bộ điều khiển với các nhiệm vụ tương ứng
Kết nối cảm biến số và cơ cấu chấp hành số

Mô đun vào ra Tương tự

Để giải quyết các nhiệm vụ phức tạp với tín hiều quá trình tương tự
Để kết nối với cơ cấu chấp hành tương tự và các bộ cảm biến tương tự mà không cần khuếch thêm

Các mô đun đặc biệt:

Mô đun Truyền thông
Để thay đổi dữ liệu thông qua kết nối điểm-điểm và hệ thống bus
Xử lí truyền thông thông qua kết nối điểm-điểm
Xử lí truyền thông thông qua kết nối tới giao diện AS-I
Xử lí truyền thông thông qua kết nối tới PROFIBUS DP
Xử lí truyền thông thông qua kết nối tới PROFIBUS FMS
Xử lí truyền thông thông qua kết nối tới mạng ethernet công nghiệp

Mô đun công nghệ

Mô đun công nghệ có khả năng giảm nhẹ công việc cho CPU trong nhiệm vụ chuyên sâu như đếm, định vị, kiểm soát…

Chuyển sang mô hình mạnh mẽ hơn, S7-400 của Siemens được sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp có đòi hỏi cao về hiệu suất và độ tin cậy. PLC Siemens S7-400 được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu khắt khe nhất và đa dạng nhất của quá trình tự động hóa, đặc biệt phù hợp với những nhà máy cần tốc độ và sức mạnh xử lý lớn.

Bộ lập trình PLC S7-400: Hiệu Suất Cao Trong Môi Trường Đòi Hỏi về hiệu suất và độ tin cậy

PLC Siemens S7 – 400 được thiết kế cho các giải pháp tích hợp hệ thống trong các nhà máy sản xuất và tự động hoá quá trình. Dải sản phẩm bao gồm 9 loại tiêu chuẩn cho CPU, 2 cho dự phòng, 2 cho làm việc liên tục.

CÁC BỘ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM CPUs S7-400

bo-dieu-khien-lap-trinh-plc-siemens-simatic-s7-400

CPU 412

Các phương pháp khởi động với chi phí thấp dành cho các thiết bị có hiệu suất trung bình
Có thể được sử dụng trong các hệ thống vừa và nhỏ với các yêu cầu hiệu suất trung bình

CPU 414

CPU đòi hỏi cao trong phạm vi hiệu suất mức trung bình
Thích hợp cho các nhà máy có nhu cầu bổ sung phạm vilập trình và tốc dộ xử lí
tích hợp chức năng PROFINET trong CPU 414-3 PN/DP

CPU 416

CPU có công suất cao nên phạm vi công suất đầu ra cao
Thích hợp cho các nhà máy yêu cầu cao về công suất đầu ra lớn
PROFINET chức năng tích hợp trong CPU 416-3 PN/DP

CPU 417

CPU của SIMATIC S7-400 có công suất lớn nhất
Có thể được sử dụng trong các cài đặt phức tạp nhất trong phạm vi hoạt động trên
Với hai khe cắm cho module IF

CPU 412H

CPU choSIMATIC S7-400H và S7-400F/FH
Có thể được sử dụng trong các hệ thống S7-400H tính sẵn sàng cao
Có thể sử dụng với F thời gian chạy cho phép bằng F-CPU có thể chạy trong các hệ thống an toàn liên quan đến S7-400F / FH
Với tích hợp PROFIBUS DP Master và hỗn hợp giao diện MPI/PROFIBUS DP master
Với tích hợp giao diện PROFINET (2- cổng)
Có 2 khe cắm cho module đồng bộ

CPU 414H

CPU choSIMATIC S7-400H và S7-400F/FH
Có thể được sử dụng trong các hệ thống S7-400H tính sẵn sàng cao
Có thể sử dụng với F thời gian chạy cho phép bằng F-CPU có thể chạy trong các hệ thống an toàn liên quan đến S7-400F / FH
Với tích hợp PROFIBUS DP Master và hỗn hợp giao diện MPI/PROFIBUS DP master
Với tích hợp giao diện PROFINET (2- cổng)
Có 2 khe cắm cho module đồng bộ

CPU 416H

CPU choSIMATIC S7-400H và S7-400F/FH
Có thể được sử dụng trong các hệ thống S7-400H tính sẵn sàng cao
Có thể sử dụng với F thời gian chạy cho phép bằng F-CPU có thể chạy trong các hệ thống an toàn liên quan đến S7-400F / FH
Với tích hợp PROFIBUS DP Master và hỗn hợp giao diện MPI/PROFIBUS DP master
Với tích hợp giao diện PROFINET (2- cổng)
Có 2 khe cắm cho module đồng bộ

CPU 417H

CPU choSIMATIC S7-400H và S7-400F/FH
Có thể được sử dụng trong các hệ thống S7-400H tính sẵn sàng cao
Có thể sử dụng với F thời gian chạy cho phép bằng F-CPU có thể chạy trong các hệ thống an toàn liên quan đến S7-400F / FH
Với tích hợp PROFIBUS DP Master và hỗn hợp giao diện MPI/PROFIBUS DP master
Với tích hợp giao diện PROFINET (2- cổng)
Có 2 khe cắm cho module đồng bộ

MÔ ĐUN VÀO RA PLC SIEMENS S7-400

Mô đun vào ra số

Để thích ứng linh hoạt của bộ điều khiển với các nhiệm vụ tương ứng
Kết nối cảm biến số và cơ cấu chấp hành số

Mô đun vào ra Tương tự

Để giải quyết các nhiệm vụ phức tạp với tín hiều quá trình tương tự
Để kết nối với cơ cấu chấp hành tương tự và các bộ cảm biến tương tự mà không cần khuếch thêm

Các mô đun đặc biệt

Mô đun Truyền thông
Các giải pháp hiệu quả về chi phí được cung cấp bởi các MPI tích hợp trong CPU
Các giải pháp hiệu suất cao được cung cấp bởi các module truyền thông kết nối point-to-point và kết nối tới PROFIBUS và Ethernet công nghiệp

Mô đun công nghệ

Mô đun công nghệ có khả năng giảm nhẹ công việc cho CPU trong nhiệm vụ chuyên sâu như đếm, định vị, điều khiển vòng kín

Khi công nghệ tiên tiến trở thành yêu cầu hàng đầu, Siemens đã tung ra dòng S7-1200. Đáng chú ý với sự tích hợp mạng PROFINET, hệ thống này cung cấp một nền tảng tự động hóa thông minh với giao diện trực quan và khả năng điều khiển từ xa. PLC Siemens S7-1200 là lựa chọn tối ưu cho những ai muốn sở hữu một hệ thống tự động có khả năng mở rộng, độ chính xác cao và hiệu quả chi phí.

Bộ lập trình PLC Siemens S7-1200: Tích Hợp Công Nghệ Cao

bo-dieu-khien-lap-trinh-plc-siemens-simatic-s7-1200

Bộ điều khiển gọn nhẹ có dải hiệu suất từ thấp đến trung bình
Tích hợp quy mô lớn, tiết kiệm không gian, mạnh mẽ
Với đường đặc tính thời gian thực đặc biệt và tùy chọn truyền thông lớn
Bộ điều khiển với tích hợp giao diện điều khiển PROFINET IO để truyền thông giữa bộ điều khiển SMATIC, HMI, thiết bị lập trình, hoặc các thành phần tự động khác
Các CPU có thể sử dụng chế độ độc lập trong mạng hoặc trong các cấu trúc được phân phối
Rất đơn giản trong việc lắp đặt, lập trình và vận hành
Tích hợp Web sever với tiêu chuẩn, đặc thù người dùng trang web
Chức năng ghi dữ liệu để lưu trữ dữ liệu trong thời gian chạy từ khi sử dụng chương trình
Công suất lớn, các chức năng tích hợp công nghệ như đếm, đo lường, điều khiển vòng kín, điều khiển chuyển động
Tích hợp đầu ra/ đầu vào số và tương tự
Các phương tiện mở rộng linh hoạt:
Các bo mạch tín hiệu được sử dụng trực tiếp trong bộ điều khiển
Có thể mở rộng bộ điều khiển bằng các modun tín hiệu vào/ra
Phụ kiện, ví dụ: Bộ cấp nguồn, mô đun chuyển đổi hoặc thẻ nhớ SIMATIC

CÁC BỘ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM CPUs S7-1200:

CPU 1211C

Bộ điều khiển thuộc họ sản phẩm S7 có thể mở rộng bởi:
1 bo mạch tín hiệu (SB) và 1 bo mạch truyền thông (CB)
Có thể có lớn nhất 3 modun truyền thông (CM)

CPU 1212C

Bộ điều khiển mở rộng từ S7 với phương án mở rộng cơ bản:
1 bo mạch tín hiệu (SB) và 1 bo mạch truyền thông (CB)
2 mô đun tín hiệu (SM)
Có thể có lớn nhất 3 modun truyền thông (CM)

CPU 1214C

Bộ điều khiển mở rộng từ S7 với phương án mở rộng linh hoạt:
1 bo mạch tín hiệu (SB) và 1 bo mạch truyền thông (CB)
8 mô đun tín hiệu (SM)
Có thể có lớn nhất 3 modun truyền thông (CM)

CPU 1215C

Bộ điều khiển công suất lớn với phương án kết nối mạng cải tiến
1 bo mạch tín hiệu (SB) và 1 bo mạch truyền thông (CB)
8 mô đun tín hiệu (SM)
Có thể có lớn nhất 3 modun truyền thông (CM)

CPU 1217C

Bộ điều khiển công suất lớn, xử lý tín hiệu cực nhanh
1 bo mạch tín hiệu (SB) và 1 bo mạch truyền thông (CB)
8 mô đun tín hiệu (SM)
Có thể có lớn nhất 3 modun truyền thông (CM)

MÔ ĐUN VÀO RA S7-1200

Mô đun vào ra Số

Modun vào/ ra số là bổ sung tích hợp vào/ra cho CPU SIMATIC S7-1200
Các mô đun tín hiệu là các mô đun tách rời; có thể sử dụng với tất cả CPU SIMATIC s7-1200 trừ CPU 1211C
Bo mạch tín hiệu là mô đun cắm vào CPU, để sử dụng khi không gian bị hạn chế; có thể sử dụng với tất cả CPU SIMATIC s7-1200
Để Thích ứng linh hoạt với bộ điều khiển khiển để thực hiện nhiệm vụ liên quan
Để Mở rộng thêm đầu ra/ đầu vào cho hệ thống

Mô đun vào ra Tương tự

Đầu vào đầu ra tương tự cho SIMATIC S7-1200
Các Mô đun tín hiệu là các mô đun riêng biệt; có thể sử dụng với tất cả CPU SIMATIC s7-1200 trừ CPU 1211C
Bo mạch tín hiệu là mô đun cắm vào CPU, để sử dụng khi không gian bị hạn chế; có thể sử dụng với tất cả CPU SIMATIC s7-1200
Với thời gian chuyển đổi rất ngắn
Để kết nối cơ cấu chấp hành tương tương tự và các bộ cảm biến tương tự không cần thêm khuếch đại
Để giải quyết các nhiệm vụ phức tạp của tự động hóa

Mô đun đặc biệt

Mô đun truyền thông

Trao đổi dữ liệu nối tiếp thông kết nối điểm-điểm ; với 2 kiểu truyền vật lí RS232 và R485
Kết nối với PROFIBUS
Kết nối với các mạng GSM / GPRS mạng điện thoại di động
Các modun truyền thông là các mô dun riêng biệt; có thể sử dụng với tất cả CPU SIMATIC Ss7-1200
Bo mạch tín hiệu là mô đun cắm vào CPU, để sử dụng khi không gian bị hạn chế; có thể sử dụng với tất cả CPU SIMATIC s7-1200

Mô đun fail-safe

fail-safe vào/ra số (DI và DQ) tương ứng trong kích thước của nó và mô đun chuẩn
Chức năng an toàn chứng nhận theo tiêu chuẩn IEC 61508
Được thiết kế để sử dụng an toàn liên quan đến SIL 3 tiêu chuẩn IEC 62601 và PL e theo tiêu chuẩn ISO 13849
Phân bố của F-adresses từ hệ thống tự động trong quá trình vận hành bằng phương pháp xác định duy nhất là các khe cắm trên bảng bus trung tâm trên mô đun
không sử dụng thiết bị chuyển mạch DIP trên các mô đun để thiết lập
Đường tuyền tự động F-adress trên thay thế các mô đun và không phân bố lại

NGUỒN CUNG CẤP PLC s7-1200:

  • Đầu vào 120/230 VAC
    Đầu ra 24 VDC

MÀN HÌNH ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT S7-1200:

Màn hình cơ bản thế hệ 1

Thiết bị lý tưởng từ 3” đến 15” để điều hành giám sát các hệ thống tự động
Dễ dàng biểu diễn nhờ sử dụng màn hình đồ họa Pixel-Graphic
Hoạt động bằng cách sử dụng cảm ứng và các phím chức năng

man-hinh-hmi-the-he-1

Được trang bị với các chức năng cơ bản cần thiết như báo động, vẽ đồ thị, đồ họa vector, chuyển đổi ngôn ngữ
Kết nối đơn giản với bộ điều khiển thông qua giao diện ethernet hoặc RS 232/485
Vận hành nhanh hơn nhờ tích hợp chuẩn đoán người dùng và thiết lập IP cho SIMATIC S7-1200

Màn hình cơ bản thế hệ 2

SIMATIC HMI Basic Panels, 2nd generation là thiết bị phát triển đầy đủ chức năng, là loại thiết bị ứng dụng HMI đơn giản

man-hinh-hmi-the-he-2

Thiết bị có độ rộng màn hình 4”, 7”, 9” và 12” , hoạt động bằng tổ hợp phím và cảm ứngĐộ phân giải cao, màn hình hiển thị rộng với 64.000 màu, thích hợp với lắp đặt thẳng đứng. Giao diện người dùng sáng tạo với khả năng sử dụng cải tiến mở ra phạm vi lựa chọn đa dạng nhờ chức năng điều khiển mới và đồ họa. Giao diện USB cho phép kết nối bàn phím, chuột, hay máy quét vạch và hỗ trỡ lưu trữ dữ liệu đơn giản trên USB
Tích hợp gao diện Ethernet hoặc RS 232/485 cho phép kết nối đơn giản đến bộ điều khiển

Siemens S7-1500 đại diện cho sự phát triển đỉnh cao của công nghệ PLC. Bộ điều khiển trung tâm này không chỉ thực hiện các chức năng cơ bản như điều khiển logic và điều chỉnh, mà còn kèm theo các tính năng tiên tiến như Motion Control, PROFINET IO và chức năng tích hợp Web Server. PLC Siemens S7-1500 là sự lựa chọn hàng đầu cho các nhà máy thông minh hướng tới sự kết nối và tự động hóa mức cao.

PLC Siemens S7 1500 Sự Phát Triển Đỉnh Cao của Tự Động Hóa

bo-dieu-khien-lap-trinh-plc-siemens-simatic-s7-1500

CPU 1511-1 PN

CPU cấp thấp trong dòng sản phẩm bộ điều khiển S7-1500.
Thích hợp cho các ứng dụng có phạm vi chương trình và tốc độ xử lý ở mức trung bình.
Có 2 cổng kết nối truyền thông PROFINET.
Tích hợp chức năng Motion Control để điều khiển tốc độ, vị trí, hỗ trợ cho encoder.
Tích hợp Web Server với các tùy chọn để tạo ra các trang web do người dùng định nghĩa.

CPU 1513-1 PN

CPU sử dụng cho các ứng dụng với yêu cầu ở mức độ trung bình về phạm vi chương trình.
Tốc độ tính toán của CPU từ mức trung bình đến cao.
Có 2 cổng kết nối truyền thông PROFINET.
Tích hợp chức năng Motion Control để điều khiển tốc độ, vị trí, hỗ trợ cho encoder.
Tích hợp Web Server với các tùy chọn để tạo ra các trang web do người dùng định nghĩa.

CPU 1515-2 PN

CPU sử dụng cho các ứng dụng với yêu cầu ở mức trung bình về phạm vi chương trình.
Tốc độ tính toán của CPU từ mức trung bình đến cao.
Có 2 cổng kết nối truyền thông PROFINET.
Thêm giao diện PROFINET với địa chỉ IP riêng biệt.
Tích hợp chức năng Motion Control để điều khiển tốc độ, vị trí, hỗ trợ cho encoder.
Tích hợp Web Server với các tùy chọn để tạo ra các trang web do người dùng định nghĩa.

CPU 1516-3 PN/DP

CPU với một chương trình và bộ nhớ dữ liệu lớn trong dòng sản phẩm bộ điều khiển S7-1500. Được sử dụng cho các ứng dụng với yêu cầu cao về phạm vi chương trình và kết nối mạng.
CPU có tốc độ tính toán xử lí cao.
Có 2 cổng kết nối truyền thông PROFINET.
Thêm giao diện PROFINET với địa chỉ IP riêng biệt.
Có giao diện PROFIBUS DP
Tích hợp chức năng Motion Control để điều khiển tốc độ, vị trí, hỗ trợ cho encoder.
Tích hợp Web Server với các tùy chọn để tạo ra các trang web do người dùng định nghĩa.

CPU 1517-3 PN/DP

CPU với một chương trình và bộ nhớ dữ liệu lớn trong dòng sản phẩm bộ điều khiển S7-1500. Được sử dụng cho các ứng dụng với yêu cầu cao về phạm vi chương trình và kết nối mạng.
CPU có tốc độ tính toán xử lí cao.
Dùng cho nhiệm vụ tự động hóa công nghiệp trong nhiều loại máy móc.
Có 2 cổng kết nối truyền thông PROFINET.
Thêm giao diện PROFINET với địa chỉ IP riêng biệt.
Có giao diện PROFIBUS DP
Tích hợp chức năng Motion Control để điều khiển tốc độ, vị trí, hỗ trợ cho encoder.
Tích hợp Web Server với các tùy chọn để tạo ra các trang web do người dùng định nghĩa.

CPU 1518-4 PN/DP

CPU với một chương trình và bộ nhớ dữ liệu lớn trong dòng sản phẩm bộ điều khiển S7-1500. Được sử dụng cho các ứng dụng với yêu cầu cao về phạm vi chương trình, hiệu năng và kết nối mạng.
CPU có tốc độ tính toán xử lí cao.
Dùng cho nhiệm vụ tự động hóa công nghiệp trong nhiều loại máy móc.
Có 2 cổng kết nối truyền thông PROFINET.
Thêm 2 giao diện PROFINET với địa chỉ IP riêng biệt.
Có giao diện PROFIBUS DP
Tích hợp chức năng Motion Control để điều khiển tốc độ, vị trí, hỗ trợ cho encoder.
Tích hợp Web Server với các tùy chọn để tạo ra các trang web do người dùng định nghĩa.

MÔ ĐUN VÀO RA PLC Siemens S7 1500

Mô đun vào ra Số

Bao gồm: các đầu vào/ra số dành cho SIMATIC S7-1500 và ET 200MP.
Phục vụ cho sự thích ứng linh hoạt của các bộ điều khiển trong các nhiệm vụ tương ứng.
Thêm các đầu vào/ra để mở rộng hệ thống.

Mô đun vào ra Tương tự

Bao gồm: đầu vào/ra tương tự dành cho SIMATIC S7-1500 và ET 200MP.
Thời gian chuyển đổi tín hiệu ngắn.
Sử dụng để kết nối với thiết bị truyền động tương tự và các bộ cảm biến mà không cần khuếch đại thêm.
Có khả năng giải quyết các nhiệm vụ tự động hóa phức tạp.

Các Mô đun đặc biệt

Mô đun Truyền thông
Mô đun truyền thông cho trao đổi dữ liệu bằng cách sử dụng kết nối point-to-point.
Module truyền thông để kết nối với PROFIBUS.
Module truyền thông để kết nối với Industrial Ethernet.

Mô đun công nghệ

Mô đun công nghệ dành cho SIMATIC S7-1500 và ET 200MP.
Mô đun với các đầu vào và đầu ra với thời gian được kiểm soát cho các chức năng chuyển mạch chính xác với thời gian đáp ứng của một vài us.
Mô đun cho phép đếm tốc độ cao và phát hiện vị trí với các cảm biến vị trí khác nhau.
Với đầu vào và đầu ra tích hợp cho nhiệm vụ ở cấp độ quá trình và thời gian đáp ứng ngắn.

NGUỒN CUNG CẤP PLC Siemens S7 1500

Nguồn 1 pha, 24VDC cho S7-1500
Thiết kế và chức năng của SIMATIC PM 1507 với nhiều lựa chọn của điện áp đầu vào là một sự lựa chọn tối ưu phù hợp với SIMATIC S7-1500 PLC. Nó cung cấp nguồn cho các thành phần của hệ thống S7-1500 như CPU, hệ thống cung cấp nguồn (PS), các mô đun vào ra số, nếu cần thiết nó cung cấp nguồn cho các cảm biến, cơ cấu chấp hành với 24VDC.

Kiểm Soát Công Nghệ với PLC Siemens

Dù bạn chọn S7-300 cho giải pháp tiết kiệm chi phí, S7-400 cho hiệu suất mạnh mẽ hay S7-1200 và S7-1500 cho công nghệ tiên tiến và kết nối thông minh, PLC Siemens luôn ở vị trí hàng đầu trong cung cấp các giải pháp tự động hóa. Khi tích hợp trong hệ thống sản xuất, các sản phẩm này không những giúp tăng cường hiệu suất làm việc mà còn mở ra các khả năng vận hành không giới hạn và tối ưu hóa các quy trình công nghiệp hiện đại.

Hãy Nắm Bắt Công Nghệ Chỉ Điểm Tương Lai Hôm Nay

Chuyển đổi hệ thống tự động của bạn với PLC Siemens để tận hưởng sự tiện ích, độ tin cậy và khả năng kết nối không giới hạn. Liên hệ chuyên gia của chúng tôi ngay hôm nay để biết thêm về cách Siemens có thể cải thiện hiệu suất tự động hóa của bạn.

Liên hệ:
AUTOMATIONELECTRICITY TECHNOLOGY | ĐẠI LÝ SIEMENS
PLC Siemens S7-1200, S7-1500, S7-400, S7-300, Logic Logo!
Hotline: 0888-789-688
Email: [email protected]
Website: https://plcsiemens.vn