Giới thiệu

SIEMENS CERTIFICATE APPROVED PARTNER

Thiết bị điện: Khởi động mềm, Khởi động từ, Contactor Bảo Vệ Quá Tải, MCCB, MCB, CB, Thiết bị bảo vệ dòng rò, Tiếp điểm phụ,…Tự động hóa: PLC S7-200, PLC S7-300, PLC S7-400, PLC S7-1200, PLC S7-1500, bộ lập trình Logo!Màn hình HMI Siemens: Màn hình SIMATIC HMI Basic Panel, Màn hình SIMATIC HMI Comfort Panel, Màn hình HMI Siemens Smart Panel, Thẻ nhớ màn hình SiemensBiến tần Siemens: Biến tần AC, Biến tần Servo, Biến tần DC, Màn hình biến tần BOPSimatic ET200: Simatic ET200S, Simatic ET200SP

Liên hệ chúng tôi

Gọi cho chúng tôi 24/7

0909 000 786

AUTOMATION ELECTRICITY TECHNOLOGY CORPORATION
[email protected]