Công tắc tơ 3RT1056-7AB36-0SF1, AC-3e/AC-3 185 A, 90 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc: 23-26 V 3 cực, tiếp điểm phụ 2 NO + 2 NC drive : mạch chính thông thường: hộp đấu dây điều khiển và mạch phụ trợ: hộp đấu dây kiểu vít lên đến 70 mm2 (3RT1056-7AB36-0SF1) Products
Name Công tắc tơ 3RT1056-7AB36-0SF1, AC-3e/AC-3 185 A, 90 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc: 23-26 V 3 cực, tiếp điểm phụ 2 NO + 2 NC drive : mạch chính thông thường: hộp đấu dây điều khiển và mạch phụ trợ: hộp đấu dây kiểu vít lên đến 70 mm2
Code 3RT1056-7AB36-0SF1
Type Standard
Brand Siemens
Category Khởi động từ
Price 9,144,000đ
Tax Rate VAT 10%
Tax Method Inclusive
Unit Cái (Cái)
In Stock Yes
Product Details
3RT1056-7AB36-0SF1 power contactor, AC-3e/AC-3 185 A, 90 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc: 23-26 V 3-pole, auxiliary contacts 2 NO + 2 NC drive: conventional main circuit: box terminal control and auxiliary circuit: screw terminal box terminal up to 70 mm²