Công tắc tơ 3RT1056-6NB36-3PA0, AC-3e/AC-3 185 A, 90 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc: 21-27, 3 V Đầu vào PLC 24 V DC 3 cực, phụ trợ tiếp điểm 2 NO + 2 NC Bộ truyền động gắn cố định: mạch điện tử chính: điều khiển thanh cái và mạch phụ: đầu cực vít (3RT1056-6NB36-3PA0) Products
Name Công tắc tơ 3RT1056-6NB36-3PA0, AC-3e/AC-3 185 A, 90 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc: 21-27, 3 V Đầu vào PLC 24 V DC 3 cực, phụ trợ tiếp điểm 2 NO + 2 NC Bộ truyền động gắn cố định: mạch điện tử chính: điều khiển thanh cái và mạch phụ: đầu cực vít
Code 3RT1056-6NB36-3PA0
Type Standard
Brand Siemens
Category Khởi động từ
Price 9,834,000đ
Tax Rate VAT 10%
Tax Method Inclusive
Unit Cái (Cái)
In Stock Yes
Product Details
3RT1056-6NB36-3PA0 power contactor, AC-3e/AC-3 185 A, 90 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc: 21-27, 3 V PLC input 24 V DC 3-pole, auxiliary contacts 2 NO + 2 NC permanently mounted drive: electronic main circuit: busbar control and auxiliary circuit: screw terminal