Công tắc tơ 3RT1055-6AB36-3PA0, AC-3e/AC-3 150 A, 75 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc: 23-26 V 3 cực, tiếp điểm phụ 2 NO + 2 NC cố định bộ truyền động gắn: mạch chính thông thường: điều khiển thanh cái và mạch phụ: đầu cực vít (3RT1055-6AB36-3PA0) Products
Name Công tắc tơ 3RT1055-6AB36-3PA0, AC-3e/AC-3 150 A, 75 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc: 23-26 V 3 cực, tiếp điểm phụ 2 NO + 2 NC cố định bộ truyền động gắn: mạch chính thông thường: điều khiển thanh cái và mạch phụ: đầu cực vít
Code 3RT1055-6AB36-3PA0
Type Standard
Brand Siemens
Category Khởi động từ
Price 7,143,000đ
Tax Rate VAT 10%
Tax Method Inclusive
Unit Cái (Cái)
In Stock Yes
Product Details
3RT1055-6AB36-3PA0 power contactor, AC-3e/AC-3 150 A, 75 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc: 23-26 V 3-pole, auxiliary contacts 2 NO + 2 NC permanently mounted drive: conventional main circuit: busbar control and auxiliary circuit: screw terminal