Công tắc tơ 3RT1054-8AR38-0PR0, AC-3e/AC-3 115 A, 55 kW / 400 V, AC (50-60 Hz) / DC Uc: 440-480 V 3 cực, công tắc phụ bên phải ổ 3RH1921-2DE11 : mạch chính quy ước: hộp đấu nối điều khiển và mạch phụ trợ: đấu nối vít (3RT1054-8AR38-0PR0) Products
Name Công tắc tơ 3RT1054-8AR38-0PR0, AC-3e/AC-3 115 A, 55 kW / 400 V, AC (50-60 Hz) / DC Uc: 440-480 V 3 cực, công tắc phụ bên phải ổ 3RH1921-2DE11 : mạch chính quy ước: hộp đấu nối điều khiển và mạch phụ trợ: đấu nối vít
Code 3RT1054-8AR38-0PR0
Type Standard
Brand Siemens
Category Khởi động từ
Price 5,909,000đ
Tax Rate VAT 10%
Tax Method Inclusive
Unit Cái (Cái)
In Stock Yes
Product Details
3RT1054-8AR38-0PR0 power contactor, AC-3e/AC-3 115 A, 55 kW / 400 V, AC (50-60 Hz) / DC Uc: 440-480 V 3-pole, auxiliary switch right 3RH1921-2DE11 drive: conventional main circuit: box terminal control and auxiliary circuit: screw terminal