Công tắc tơ 3RT1054-1AU36, AC-3e/AC-3 115 A, 55 kW / 400 V, AC (50-60 Hz) / DC Uc: 240-277 V 3 cực, tiếp điểm phụ 2 NO + 2 NC truyền động: mạch chính thông thường: hộp điều khiển thiết bị đầu cuối và mạch phụ: thiết bị đầu cuối vít (3RT1054-1AU36) Products
Name Công tắc tơ 3RT1054-1AU36, AC-3e/AC-3 115 A, 55 kW / 400 V, AC (50-60 Hz) / DC Uc: 240-277 V 3 cực, tiếp điểm phụ 2 NO + 2 NC truyền động: mạch chính thông thường: hộp điều khiển thiết bị đầu cuối và mạch phụ: thiết bị đầu cuối vít
Code 3RT1054-1AU36
Type Standard
Brand Siemens
Category Khởi động từ
Price 5,624,000đ
Tax Rate VAT 10%
Tax Method Inclusive
Unit Cái (Cái)
In Stock Yes
Product Details
3RT1054-1AU36 power contactor, AC-3e/AC-3 115 A, 55 kW / 400 V, AC (50-60 Hz) / DC Uc: 240-277 V 3-pole, auxiliary contacts 2 NO + 2 NC drive: conventional main circuit: box terminal control and auxiliary circuit: screw terminal