Công tắc tơ 3RT1054-1AP30, AC-3e/AC-3 115 A, 55 kW / 400 V, AC (50-60 Hz) / DC Uc: 220-240 V 3 cực, không có tiếp điểm phụ dẫn động: mạch chính thông thường: hộp điều khiển thiết bị đầu cuối và mạch phụ trợ: thiết bị đầu cuối vít (3RT1054-1AP30) Products
Name Công tắc tơ 3RT1054-1AP30, AC-3e/AC-3 115 A, 55 kW / 400 V, AC (50-60 Hz) / DC Uc: 220-240 V 3 cực, không có tiếp điểm phụ dẫn động: mạch chính thông thường: hộp điều khiển thiết bị đầu cuối và mạch phụ trợ: thiết bị đầu cuối vít
Code 3RT1054-1AP30
Type Standard
Brand Siemens
Category Khởi động từ
Price 5,624,000đ
Tax Rate VAT 10%
Tax Method Inclusive
Unit Cái (Cái)
In Stock Yes
Product Details
3RT1054-1AP30 power contactor, AC-3e/AC-3 115 A, 55 kW / 400 V, AC (50-60 Hz) / DC Uc: 220-240 V 3-pole, without auxiliary contacts drive: conventional main circuit: box terminal control and auxiliary circuit: screw terminal