3RT1064-6LA06 power contactor, AC-3e/AC-3 225 A, 110 kW / 400 V không có cơ cấu vận hành 3 cực, tiếp điểm phụ 2 NO + 2 NC Mạch chính: điều khiển thanh cái và mạch phụ: đầu cực vít (3RT1064-6LA06) Products
Name 3RT1064-6LA06 power contactor, AC-3e/AC-3 225 A, 110 kW / 400 V không có cơ cấu vận hành 3 cực, tiếp điểm phụ 2 NO + 2 NC Mạch chính: điều khiển thanh cái và mạch phụ: đầu cực vít
Code 3RT1064-6LA06
Type Standard
Brand Siemens
Category Khởi động từ
Price 8,523,000đ
Tax Rate VAT 10%
Tax Method Inclusive
Unit Cái (Cái)
In Stock Yes
Product Details
3RT1064-6LA06 power contactor, AC-3e/AC-3 225 A, 110 kW / 400 V without operating mechanism 3-pole, auxiliary contacts 2 NO + 2 NC main circuit: busbar control and auxiliary circuit: screw terminal