3RT1054-6LA06 power contactor, AC-3e/AC-3 115 A, 55 kW / 400 V, không có cơ cấu vận hành 3 cực, tiếp điểm phụ 2 NO + 2 NC dẫn động: mạch chính thông thường: điều khiển thanh cái và mạch phụ: đầu cực vít (3RT1054-6LA06) Products
Name 3RT1054-6LA06 power contactor, AC-3e/AC-3 115 A, 55 kW / 400 V, không có cơ cấu vận hành 3 cực, tiếp điểm phụ 2 NO + 2 NC dẫn động: mạch chính thông thường: điều khiển thanh cái và mạch phụ: đầu cực vít
Code 3RT1054-6LA06
Type Standard
Brand Siemens
Category Khởi động từ
Price 4,641,000đ
Tax Rate VAT 10%
Tax Method Inclusive
Unit Cái (Cái)
In Stock Yes
Product Details
3RT1054-6LA06 power contactor, AC-3e/AC-3 115 A, 55 kW / 400 V, without operating mechanism 3-pole, auxiliary contacts 2 NO + 2 NC drive: conventional main circuit: busbar control and auxiliary circuit: screw terminal